Instalatii GEVIS

Societatea a luat fiinta in anul 1994 sub forma de societate pe actiuni si si-a modificat statutul de functionare in societate cu raspundere limitata in martie 2008.

Profilul de activitate in conformitate cu statutul societatii cuprinde consultanta, proiectare si executie in urmatoarele domenii: instalatii de gaze naturale, electrice si automatizari, ventilatii si climatizare, incalzire, termoficare, alimentare cu apa, canalizare cu statii de epurare si instalatii sanitare.

Servicii
  • Gaze naturale si aer comprimat
  • Electrice si automatizari
  • Ventilatii si climatizare
  • Incalzire si termoficare
  • Sanitare, canalizare cu statii de epurare si alimentare cu apa

Calitatea lucrarilor executate si a serviciilor prestate sunt sustinute atat de parteneri si colaboratori de prestigiu cat si de implementarea, certificarea sistemului integrat calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala, in conformitate cu standardele SR EN ISO

Executarea lucrarilor se face in conformitate cu prevederile normelor in vigoare, cu respectarea Legii nr.10/1995 a calitatii in constructii, HGR 766/1997 referitoare la aprobarea regulamentului privind calitatea in constructii, a Legii 137/1995 legea mediului, a Legii 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca, a standardelor si a normativelor tehnice in vigoare.

Societatea lucreaza atat pe baza de proiecte intocmite de colectivul propriu de proiectare cat si pe baza de proiecte primite de la clienti. Aceste proiecte sunt verificate si insusite din punct de vedere tehnic si financiar.

Societatea dispune de specialisti in domeniul instalatiilor, de o baza de productie si de birouri, moderne, dotate cu aparatura si birotica, performante. Baza de productie include diverse echipamente mecanizate si utilaje specifice activitatii societatii comerciale

Resursele umane de care dispune societatea comerciala INSTALATII GEVIS SRL sunt adecvate activitatii specifice societatii - ingineri, economisti, muncitori calificati, muncitori necalificati; o buna parte din personalul societatii este reprezentat de specialisti atestati ISCIR, ANRE, responsabili tehnici cu executia si responsabili cu calitatea, atestati in domeniile de activitate specifice societatii.

 
gaze naturale electrice ventilatii incalzire epurare apa

Gaze naturale si aer comprimat

Electrice si automatizari

Ventilatii , climatizare

Incalzire, termoficare

Sanitare, canalizare cu statii
de epurare si alimentare cu apa